Intensivvårdspersonalen på våra sjukhus vårdar de allra sjukaste patienterna, tidvis under stor press. Både patientsäkerhet, vårdtid och arbetsmiljö förbättras när de har tillgång till ett användarvänligt patientdatasystem som är anpassat efter deras unika utmaningar. Vi samarbetar tätt med anestesi- och intensivvårdspersonal för att se till att vår CIS-lösning lever upp till dagens krav och framtidens behov.

Slutanvändaren är den som bäst vet hur ett system bör fungera för att vara till stöd i det dagliga arbetet. Därför har vi sedan lång tid tillbaka tagit hjälp av användargrupper bestående av intensivvårdspersonal för att säkerställa att vårt patientdatasystem Cambio CIS lever upp till de förväntningar och behov som finns ute på avdelningarna idag.

Vi vill att användarna ska vara med och påverka den långsiktiga utvecklingen av vår CIS-lösning. Vilka tekniska trender är intressanta för vården? Vilka behov ska vi fokusera på framöver? Vad kommer vårdpersonalen ute på avdelningarna att behöva i framtiden? Detta är några av de frågor som behöver besvaras. Därför arbetar vi utifrån ett medicinskt råd tillsammans med våra största kunder.

– Hittills har vi haft två väldigt spännande och givande möten. Användarna har massor av innovativa idéer för Cambio CIS”, säger Christina Bartholdy, intensivvårdssjuksköterska och Product Manager på Cambio.

Rådet har ett stort inflytande och består av klinisk personal från anestesi- och IVA-avdelningar hos våra svenska och isländska kunder samt konsulter från Cambio.

– Vi är enormt glada över att nu ha ett medicinskt råd som jobbar parallellt med våra användargrupper. Genom att tillvarata data på bästa möjliga sätt kan vi förbättra både patientvård och forskning säger Tomas Block, CMO på Cambio och ordförande.

Förhoppningen är att alla våra större kunder ska delta i utvecklingsarbetet på sikt och bidra till ett system som driver hälso- och sjukvården framåt, idag och i framtiden.