Cambio CIS är ett komplett it-stöd för anestesi- och intensivvårdsjournal, PDMS (Patient Data Management System). Cambio CIS är utvecklat för att behandla, hantera och leverera data från olika sorters medicinteknisk utrustning.

Cambio CIS består av ett antal produkter utvecklade specifikt för anestesiologiska och intensivvårdsenheter, samt för forskning. Systemet ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till exakt och tvärgående data.

En patient – en vy

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden. Vi har utvecklat vår CIS-lösning i nära samarbete med intensivårdsavdelningar samt anestesi- och postoperativa avdelningar.

Lösningar för livet

En implementering av Cambio CIS är ett betydande steg i vårdens digitaliseringsstrategi. Genom att dela data mellan enheter stärks standardiseringen av vården. Cambio CIS fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården, och utvecklas kontinuerligt för att uppfylla nya krav i våra kunders verksamhet.

IT-stöd för anestesijournal och intensivvårdsjournal

Cambio CIS är ett komplett it-stöd som:

  • Stödjer digitaliseringsstrategin
  • Ökar vårdstandardisering
  • Fungerar ihop med de främsta IT-systemen inom vården och uppdateras kontinuerligt 

Systemet består av ett antal moduler, specialanpassade för olika vårdenheter:

Cambio CIS IVA

Cambio CIS AN

Cambio CIS HealthQ

Se hur Cambio CIS används på Odense Universitetssjukhus i Danmark

En patient. En vy.

Med Cambio CIS blir det lättare att samarbeta och dela data mellan vårdgivare, enheter och ansvarsområden.