Cambio Vårdlogistik

Ett heltäckande system för effektiva verksamhetsflöden inom vård och omsorg

Cambio COSMIC

Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Cambio VIVA

Ett verksamhetssystem som samordnar socialtjänstens, vårdens och omsorgens verksamheter och processer.

Cambio CIS

– Cambio CIS ger klinisk personal en omfattande patientcentrerad dataöversikt och snabb tillgång till…

MittVaccin Journal

En komplett lösning för vaccinationshantering, med journalsystem, påminnelsetjänster och kassasystem

Either your browser does not support javascript, or javascript is disabled. This site works best if you enable javascript.