Verktyg

Det finns funktionalitet i COSMIC som är inbäddat direkt i journalsystemet.

Dels finns det ett helt integrerat epost-system i vilket det går att länka patient-id eller referens till en specifik anteckning. Det förenklar kommunikationen och säkerställer att inget glöms bort på handskrivna lappar.

Det finns också stöd för att hantera olika typer av media relaterat till patientdokumentation – inbäddat direkt i journalsystemet.

Ett exempel är integrerade videomöten som öppnas upp för personalen direkt från tidboken. Patienten startar sitt möte via patientappen Min Hälsa eller via länk från 1177 Vårdguiden.