Läkemedel

Området läkemedel omfattar läkemedel, vaccinationer, blodprodukter, förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter. 

Läkemedelshanteringen inkluderar ordination, förskrivning, iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel. För förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter finns stöd för förskrivning.

Det finns ett utvecklat stöd för skanning av läkemedel och patient-ID som kan användas vid både iordningställande och administrering för att säkerställa ex.v. closed loop och generiska utbyten

Beslutsstödet inbegriper till exempel Janusinfo och ePed.