VAD ÄR CAMBIO FRISQ?

Bättre planering och ökad patientinvolvering

Hela vårdteamet får en digital lösning där de enkelt kan se tidigare aktiviteter och arbeta gemensamt med pågående vårdprocesser. Patienten får möjlighet att följa sin vårdprocess och vara delaktig via Cambio FRISQ Patient. Då Cambio FRISQ integreras direkt med journalsystemet undviks dubbelarbete och mer tid kan läggas på patientkontakt. Lösningen underlättar planering och koordinering för vårdgivare samtidigt som vårdkvaliteten ökar.

Tre fördelar för vårdgivare och patienter

Engagerar och involverar patienten

Engagerar och involverar patienten

Engagerar och involverar patienter i sin vårdplan, vilket möjliggör bättre vårdresultat
Ökad produktivitet och bättre resursanvändning

Ökad produktivitet och bättre resursanvändning

Ökad produktivitet och bättre resursanvändning ger vården möjlighet att fokusera på patienten
Levererar värdefull data

Levererar värdefull data

Levererar värdefull data som ger insikter för att möjliggöra högre kvalitet i vården
EN LÖSNING MED PATIENTEN I FOKUS

En tjänst som binder samman vårdteamet och patienten

Patientens delaktighet för ökad kvalitet. Cambio FRISQ bygger tjänster som är djupt förankrade i vetenskapen om hur man bäst engagerar patienten och arbetar evidensbaserat. Tjänsten är designad för att främja patientens engagemang och deltagande i sin egna vårdprocess vilket är en förutsättning för att nå bästa hälsoutfall. Vården lägger upp en gemensam plan som patienten får tillgång till. Alla beslut om planering och ändringar reflekteras direkt i Cambio FRISQ Patient.

Either your browser does not support javascript, or javascript is disabled. This site works best if you enable javascript.