Invåntartjänster

Informationssystemet möjliggör invånarens involvering i hela vårdkedjan genom sömnlösa kopplingar via patientappen Min hälsa och/eller Ineras invånartjänster på 1177.se.